Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

The International Higher Education Day in Vietnam 2016 (IHED Vietnam 2016) was held by the Vietnam International Education Development - Ministry of Education and Training.
On 5 March 2016, at the Pullman Hotel Hanoi and on 6 March 2016 at Pullman Saigon Centre, Ho Chi Minh City, International Higher Education Day in Vietnam 2016 was held by the Vietnam International Education Development.
Top