Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

Legal documents

16 October, 2014 |
No. Name/Number Abstract Date Download
01

Circular No: 133/2008/TT-BTCT

Circular No: 133/2008/TT-BTCT: Guiding expenditure for overseas Students (Under treaties) Studying in Vietnam's Universities

December 31, 2008 Download
02 Circular No: 120/2012/TT-BTC

Circular No: 120/2012/TT-BTC: Guiding training expenditure for Laotian and Cambodian overseas Students (under Treaties) studying in Vietnam

July 24, 2012 Download
03 Circular No. 03/2014/TT-BGDDT Circular No. 03/2014/TT-BGDDT: Promulgating the regulation on Management of foreigners Studying in Vietnam February 25, 2014 Download
Top