Việt Nam hiện là một trong những nước có nền kinh tế năng động và sáng tạo nhất trong khu vực Đông Nam Á. Với mức tăng trưởng này Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức trong các lĩnh vực…
Đại sứ quán Thái Lan thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo về Chương trình học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Thái Lan (TIPP)…
Đại sứ quán Bun-ga-ri thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đại học, thông báo mời gửi hồ sơ tham dự Hội thảo mùa hè về ngôn ngữ Bun-ga-ri, văn học và văn hóa dành cho…
Chương trình Học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam (Vietnam Young Leader Award - VYLA) là chương trình học bổng dành cho công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, giảng viên cơ hữu tại các cơ sở giáo dục đại…

Học bổng phát triển Niu Di-Lân năm 2018

Đại Sứ Quán Niu Di-Lân tại Việt Nam trân trọng thông báo Chương trình Học bổng Phát triển Niu Di-Lân (NZDS) cho năm học bắt đầu vào đầu năm 2018. Chương trình NZDS năm học 2018 bao gồm 30 suất học bổng…
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo về chương trình học bổng đại học và sau đại học tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017 đến các…
Giải thưởng "Kết nối giáo dục SEAMEO - AUSTRALIA" là giải thưởng hàng năm trao tặng cho các đề án, dự án nghiên cứu tiên tiến thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á và Úc, nhằm…
Đại sứ quán Brunei Darussalam tại Hà Nội thông qua Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo về chương trình học bổng Chính phủ Brunei Darussalam năm học 2017-2018 đến các ứng viên quan…
Top

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks