Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo những thí sinh đã có quyết định về trường tiếp nhận của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2017 theo công hàm và sách đính kèm. Những thí…
Nhằm hỗ trợ lưu học sinh tìm việc làm sau khi tốt nghiệp về nước, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã xây dựng trang web tại địa chỉ nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn. Việc giới thiệu tuyển dụng trên trang…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 599) năm 2016.

Khóa học ngoại ngữ "chuẩn bị du học"

Phân viện Puskin- Cục Đào tạo với nước ngoài tổ chức các Khóa ngắn hạn đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh và các ứng viên dự tuyển đi học đại học, sau đại học ở nước ngoài theo diện Hiệp…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả Kỳ thi viết của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2017 theo Danh sách đính kèm. Những ứng viên đã đỗ trong kỳ thi viết sẽ…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 599) năm 2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2016
Top