Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

1.1 Yêu cầu về hồ sơ

10572 Lượt xem

Thủ tục, hồ sơ đi học đại học, sau đại học tại nước ngoài thực hiện theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài. Ngoài hồ sơ đã nộp từ khi dự tuyển, hồ sơ đi học ở nước ngoài cần bổ sung thêm các loại giấy tờ sau:

1. Bản dịch hợp lệ văn bản thông báo tiếp nhận chính thức của cơ sở đào tạo nước ngoài trong đó có đầy đủ thông tin về trình độ đào tạo, ngành học, thời gian học, thời điểm nhập học, mức học phí, bảo hiểm y tế và các loại phí bắt buộc khác liên quan đến khóa học (02 bản); thông báo về học bổng hoặc hỗ trợ tài chính của cơ sở đào tạo hoặc cơ quan/tổ chức/chính phủ nước ngoài đã cấp (nếu có); Văn bản của phía nước ngoài đồng ý tiếp nhận đi học diện Hiệp định (đối với ứng viên trúng tuyển học bổng Hiệp định trong trường hợp phía nước ngoài gửi văn bản tiếp nhận trực tiếp cho ứng viên): 02 bản;

2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp hoặc ngoại ngữ khác (nếu có thay đổi so với bản trong hồ sơ đã nộp khi dự tuyển) đạt yêu cầu về điểm (hoặc trình độ) theo quy định của Bộ GDĐT và của cơ sở đào tạo nước ngoài (trường hợp ứng viên học bổng diện Hiệp định được học dự bị tiếng ở nước ngoài thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ): 01 bản;

3. Giấy khám sức khỏe (có thời hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày cấp) của cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện về sức khỏe để đi học nước ngoài kèm theo các bản xét nghiệm không nhiễm HIV, viêm gan B, lao hoặc các bệnh truyền nhiễm khác (theo yêu cầu của nước sẽ đến học hoặc nhà tài trợ); kết quả xét nghiệm không có thai (đối với ứng viên nữ): 01 bản;

4. Bản cam kết tự thu xếp kinh phí đối với người đi học bằng học bổng NSNN (trong trường hợp học phí vượt quá mức quy định) và toàn bộ chi phí khóa học bổ sung trước khi vào chương trình học chính thức (theo yêu cầu của cơ sở đào tạo nước ngoài) có chữ ký của người nhận bảo lãnh về tài chính (theo Mẫu số 01 - Phụ lục 1): 01 bản.

5. Bản sao hợp lệ các quyết định/hợp đồng tuyển dụng làm việc có thay đổi so với các văn bản đã nộp khi dự tuyển (đối với ứng viên đang công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương): 01 bản.

6. Bản sao hợp lệ sổ bảo hiểm xã hội (đối với người lao động hợp đồng), trường hợp chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội thì thay bằng bảng kê quá trình đóng bảo hiểm xã hội hoặc giấy chứng nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan công tác và cơ quan bảo hiểm xã hội: 01 bản.

7. Bản cam kết về ngoại ngữ theo yêu cầu về thủ tục đi học của từng chương trình học bổng (nếu có) (theo Mẫu số 02 - Phụ lục 1): 01 bản.

8. Các giấy tờ khác theo quy định của từng chương trình học bổng (nếu có): 01 bản

* Ngoài các giấy tờ quy định nêu trên, hồ sơ đi học đại học/sau đại học tại Hoa Kỳ, Pháp và các nước SNG bằng NSNN cần có thêm các giấy tờ sau:

- Đối với ứng viên đi học tại Hoa Kỳ: bản dịch hợp lệ Form visa F-1 hoặc J-1: 02 bản.

- Đối với ứng viên đi học tại Pháp: bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận cấp bảo hiểm xã hội của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam (nếu có): 02 bản.

- Đối với ứng viên đi học tại Ô-xtơ-rây-li-a: bản dịch hợp lệ CoE: 02 bản.

- Đối với ứng viên đi học tại Anh: bản dịch hợp lệ CAS: 02 bản.

- Đối với ứng viên đi học tại các nước SNG: bản dịch hợp lệ Hợp đồng đào tạo (nếu có): 02 bản.

Lưu ý:Trước khi gửi các giấy tờ trên đến Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN), ứng viên cần scan mỗi loại tài liệu thành một file riêng (định dạng.pdf) để upload cùng với việc kê khai thông tin bổ sung vào Hệ thống quản lý lưu học sinh trực tuyến - Online Management System (OMS) của Cục Đào tạo với nước ngoài tại địa chỉ https://lhsvn.vied.vn.

Top