Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

2.2 Thủ tục đăng ký khi đến nước ngoài

2750 Lượt xem

- Lưu học sinh làm thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Lưu học sinh làm thủ tục đăng ký quản lý công dân và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (Mẫu số 06 - Phụ lục 1).

- Lưu học sinh mở tài khoản cá nhân phù hợp để nhận kinh phí do Bộ GDĐT cấp phát.

- Cập nhật thông tin bổ sung của cá nhân tại nước ngoài trên hệ thống OMS.

Top