Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

2.2 Thủ tục đăng ký khi đến nước ngoài

5164 Lượt xem

- Lưu học sinh làm thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài.

- Lưu học sinh làm thủ tục đăng ký quản lý công dân và quản lý lưu học sinh ở nước ngoài với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (Mẫu số 06 - Phụ lục 1).

- Lưu học sinh mở tài khoản cá nhân phù hợp để nhận kinh phí do Bộ GDĐT cấp phát.

- Cập nhật thông tin bổ sung của cá nhân tại nước ngoài trên hệ thống OMS.

Top