Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn để cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết về các thủ tục chuẩn bị đi học và trong quá trình học tại nước ngoài đối với các ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2016 như sau:

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn để cung cấp thông tin, hướng dẫn cần thiết về các thủ tục chuẩn bị đi học và trong quá trình học tại nước ngoài đối với các ứng viên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi học tại nước ngoài năm 2016 như sau:

Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức, danh sách ứng viên phỏng vấn Học bổng tiếng Nhật và văn hóa Nhật năm 2016.
Xin mời tải tệp đính kèm

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 57 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 14/11/2015 như sau:

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 107 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 12/11/2015 như sau:

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 76 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 03/11/2015.

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 91 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 27/10/2015 như sau:

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 30 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 24/10/2015 như sau:

Page 1 of 16
Top