Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

Cục Đào tạo với nước ngoài có các phòng và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

 1. Các phòng: Văn phòng, Phòng Tài chính, Phòng Giáo dục quốc tế, Phòng Lưu học sinh, Phòng Dự án;
 2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài, Trung tâm Sinh viên quốc tế, Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế, Phân viện Puskin.

Chức năng, nhiệm vụ các Phòng và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc do Bộ trưởng phê duyệt theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài.

 • LÃNH ĐẠO CỤC


  Cục trưởng: PGS. TS Phạm Quang Hưng
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04.3933.5795 ext. 101


  Phó Cục trưởng: TS. Nguyễn Thị Thanh Minh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04.3933.5795 ext. 103

  Phó Cục trưởng: TS. Nguyễn Hải Thanh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04.3933.5795 ext. 102
 • VĂN PHÒNG

  Chánh văn phòng
  Nguyễn Văn Tuấn
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 201

  Phó chánh văn phòng
  Nguyễn Thị Lan Anh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 202

  Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 0439335795 - 203

  Nguyễn Anh Tú
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 0439335795 - 204

  Ngô Đức Thức
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 205

  Trần Văn Ánh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 0439335795 - 206

  Nguyễn Đình Luật
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 0439335795 - 0

   
 • PHÒNG LƯU HỌC SINH

  Trưởng phòng
  Nguyễn Thị Hạnh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 – 301

  Bùi Thị Thu Thủy
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 304

  Trần Thị Nga
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 305

  Nguyễn Quang Long
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 306

  Vũ Thị Bằng
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 307

  Hoàng Thị Kim Oanh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 – 308

  Nguyễn Thị Hà Anh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 315

  Lê Thị Tuyết Lan
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 310

  Vũ Trần Kim Liên
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 311

  Nguyễn Thị Thu Hà
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 312

  Đồng Thị Thanh Tâm
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 313

  Nguyễn Thị Thanh Tâm
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 314

  Vũ Quốc Huy
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 319

 • PHÒNG DỰ ÁN

  Phó trưởng phòng
  Trần Thị Phương
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 402

   

  Nguyễn Tuấn Anh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 403

  Đào Việt Hạnh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 404

  Thái Thị Mai Hương
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 0439335795 - 405

  Đinh Thị Minh Hương
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 406

  Đoàn Thảo Linh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 407

 • PHÒNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ

  Phó trưởng phòng
  Nguyễn Thị Thư
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 602

  Nguyễn Thị Ngọc Liên
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 – 603

  Quách Ngọc Minh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 604

  Vũ Hồng Hạnh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 605

  Vũ Thị Liên Hương
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 – 607

  Ngô Thị Diệu Linh
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 608

 • PHÒNG TÀI CHÍNH

  Phụ trách phòng, kế toán trưởng
  Đinh Công Tuyển
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 501

  Nguyễn Thành Tâm
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 38692191- 507

  Lê Thanh Thủy
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 506

  Tạ Thu Trang
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 505

  Hoàng Lê Ly
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 502

  Nguyễn Mạnh Tấn
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 504

  Chu Thị Nhung
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Tel: 04 39335795 - 503

   
 • TỔ BẢO VỆ

  Đỗ Quang Bình
  Tel: 04 39335795 - 208

  Phan Văn Chiều
  Tel: 04 39335795 - 208

  Trần Văn Sáng
  Tel: 04 39335795 - 208

  Vũ Đức Tuật
  Tel: 04 39335795 - 208

Top