Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) với tên giao dịch quốc tế chính thức là Vietnam International Education Development (VIED) được thành lập theo Quyết định số 2059/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ.

Cục ĐTVNN có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nhà nước và thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực đào tạo với nước ngoài. Nhiệm vụ chính của Cục là quản lý, thực hiện các chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam, các Chính phủ và tổ chức nước ngoài; quản lý người Việt Nam đi học tập và giảng dạy ở nước ngoài, người nước ngoài học tập và giảng dạy tại Việt Nam; thẩm định, cấp phép, quản lý các chương trình hợp tác liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đại học; nghiên cứu và phát triển việc giảng dạy và học tiếng Nga ở Việt Nam; và thực hiện các dịch vụ công trong đào tạo với nước ngoài.

Kể từ khi thành lập năm 2008 đến nay, Cục ĐTVNN đã chủ động phát triển hợp tác quốc tế, ký kết gần 300 thỏa thuận hợp tác hỗ trợ kinh phí đào tạo với các tổ chức giáo dục và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và đã gửi công dân Việt Nam đi học tập tại gần 1.000 cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới.

Hiện nay, Cục ĐTVNN đang quản lý, cấp phát học bổng cho hơn 7.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại trên 50 quốc gia trên thế giới, hơn 4.000 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, hơn 100 chuyên gia giáo dục đang giảng dạy ở Châu Phi, Châu Á và trên 400 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài ở Việt Nam.

Các đề án, chương trình học bổng sử dụng Ngân sách nhà nước do Cục ĐTVNN quản lý và thực hiện bao gồm:

1) Đề án đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoà i bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322/356) từ năm 2000 đến 2014.

2) Đề án đào tạo bằng nguồn Xử lý nợ với Liên bang Nga thực hiện từ năm 2003.

3) Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911);

4) Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2020 (Đề án 599);

5) Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thủy sản đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Đề án phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 của Bộ Công Thương.

Ngoài các chương trình học bổng sử dụng hoàn toàn ngân sách nhà nước nói trên, Cục ĐTVNN còn chịu trách nhiệm chủ trì và tham gia điều phối thực hiện các chương trình học bổng của Chính phủ nước ngoài cho công dân Việt Nam bao gồm: Ai-cập, Ai-len, Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Bỉ, Bru-nây, Bun-ga-ri, Ca-dắc-xtan, Campuchia, Ca-na-đa, Cô-oét, Cuba, Đức, EU, Hà Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hung-ga-ri, In-đô-nê-xi-a, Lào, Liên bang Nga, Ma-lai-xi-a, Ma-rốc, Mê-hi-cô, Mô-dăm-bích, Môn-đô-va, Mông Cổ, Niu Di-lân, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Pháp, Phi-lip-pin, Ru-ma-ni, Séc, Thái Lan, Trung Quốc, U-crai-na, Xin-ga-po, Xlô-va-ki-a, Xri Lan-ca.

Hàng năm, Cục ĐTVNN tiếp nhận trên 1.000 lưu học sinh nước ngoài vào học tại các cơ sở đào tạo Việt Nam theo học bổng Hiệp định, học bổng CLMV, hợp tác song phương và tự túc kinh phí, gồm các nước: Ăng-gô-la, Ba Lan, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Căm-pu-chia, Cu-ba, Ca-dắc-xtan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Hung-ga-ri, Lào, Mông Cổ, Mô-dăm-bích, Môn-đô-va, Liên bang Nga, Pa-lét-xtin, Pháp, Ru-ma-ni, Séc, Trung Quốc, U-crai-na, Xri-lan-ca...

Lưu học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài đã tạo ấn tượng tốt cho bạn bè quốc tế, thực sự đã trở thành những đại sứ của Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều lưu học sinh đã có kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc và giành được nhiều giải thưởng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC


Lễ ký kết hợp tác với Đại học Waseda, Nhật Bản


Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2016


Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục ĐTVNN và Trường Đại học Waikato, Niu Di lân


Lễ ký kết Biên bản Hợp tác triển khai Học bổng Quỹ Newton hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ tại Vương quốc Anh cho các ứng viên đi học theo đề án 911.


Lưu học sinh Việt Nam đã tích cực học tập và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu hình ảnh về đất nước,con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, làm tốt công tác ngoại giao nhân dân.

Top