Nhằm quảng bá cho ba chương trình: The VEF Fellowship Program, The VEF Visiting Scholar Program và The VEF U.S. Faculty Scholar Program, Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) thông báo sẽ có đại diện tham dự Triển lãm giáo dục Hoa…
Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp 160 học bổng đào tạo đại học tại nước ngoài cho 2 nhóm sinh viên:
Top