Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và văn hóa…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo Danh sách ứng viên được vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2018 theo Danh sách đính kèm.
Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE) do Đại Sứ quán Ireland tài trợ nhằm thúc đẩy hợp tác và liên kết nghiên cứu giữa các trưởng đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam và Ireland.…
Tiếp theo công hàm số J.F. 1045/2016 ngày 23/11/2016, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về trường học dự bị tiếng Nhật của bậc đại học theo công hàm và sách đính kèm. Thủ tục cần tiến hành…
1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo những thí sinh đã có quyết định về trường tiếp nhận của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2017 theo công hàm và danh sách đính kèm. Những…
Nhằm hỗ trợ lưu học sinh tìm việc làm sau khi tốt nghiệp về nước, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã xây dựng trang web tại địa chỉ nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn. Việc giới thiệu tuyển dụng trên trang…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2016.
Top