Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo kế hoạch bay của các đoàn LHS đi học đại học tại LB Nga diện Hiệp định năm 2011 đợt II vào ngày thứ ba, 01/11/2011 trong ftệp đính kèm.
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo kế hoạch bay của các đoàn LHS đi học đại học tại LB Nga diện Hiệp định năm 2011 và danh sách phân trường cho LHS trong file đính kèm. Thông tin liên quan…
Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo về kết quả học bổng của chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, ngành giáo dục) năm 2011 (file…
Văn phòng JICE triển khai dự án Học bổng Phát triển nguồn Nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 tại Việt Nam dành cho cả hai khối nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, để thúc…

Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP Hồ Chí Minh

Trung tâm SEAMEO RETRAC tại TP Hồ Chí Minh là một trong ba Trung tâm Tiền tiến sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập
Viện Khoa học và Công nghệ tiền tiến Nhật Bản (JAIST) được thành lập năm 1990 là một đại học công lập độc lập thực hiện nghiên cứu và giáo dục sau đại học trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ trong…
Top