Lịch học Tiếng Anh tại trung tâm SEAMEO

Cục ĐTVNN thông báo về lịch học tiếng Anh tại Tp. HCM dành cho các ứng viên trúng tuyển đi học Sau đại học bằng học bổng Ngân sách Nhà nước năm 2010 (Đợt bổ sung)
Trong những ngày qua đất nước Nhật Bản phải hứng chịu thiên tai bất ngờ và bị tàn phá nghiêm trọng. Ngay khi được tin về động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản, các đơn vị chức năng của…
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo chương trình học bổng đào tạo trình độ đại học và sau đại học của Bộ Ngoại giao Rumani dành cho công dân các nước không thuộc khối EU niên khóa 2011 - 2012.
Cục Đào tạo với nước ngoài và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) có kế hoạch hỗ trợ đào tạo về ngoại ngữ, chuẩn bị cho cuộc sống ở nước ngoài và về phương pháp nghiên cứu khoa học cho khoảng…
Trường Đại học Hà Nội là một trong ba đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo chương trình Tiền tiến sỹ tại khu vực phía Bắc.

Trung tâm tiền tiến sĩ Đại học Đà Nẵng

Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy đều có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và được đào tạo về chuyên ngành ngôn ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tại Anh, Úc, Mỹ, New Zealand,…

Chung tay Cải cách hành chính

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH VÀ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Với mong muốn nâng cao hiệu quả công việc, trong thời gian qua Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN) đã và đang tích cực…
Top