Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 599) năm 2015.
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về kết quả tuyển chọn ứng viên đại học và nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2015.
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 57 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 14/11/2015 như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 107 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 12/11/2015 như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 76 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 03/11/2015.
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 91 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 27/10/2015 như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 30 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 24/10/2015 như sau:
Top

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks