Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 30 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 24/10/2015 như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 44 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 25/10/2015 như sau:
Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thư mời Tiến sĩ tại trường đại học Hiroshima, Nhật Bản dành cho ứng viên học bổng Tiến sĩ. Xem tại đây
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo về Chương trình học bổng của Slovakia trao cho Nghiên cứu sinh, sinh viên quốc tế năm học 2015- 2016 đến các ứng viên quan tâm:
Triển khai thực hiện các Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đã ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la, Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích,…
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 91 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 13/10/2015 như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 01 đoàn gồm 12 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 12/10/2014 như sau:

Ngày hội du học Pháp năm 2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍNgày hội « Bienvenue en France ! » 2015 ' !Ngày hội của một nước Pháp đầy hấp dẫn và lôi cuốn !
Top