Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo thời gian và thành phần tiếp nhận hồ sơ báo cáo tốt nghiệp của Lưu học sinh đi học nước ngoài như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển học bổng Chính phủ Singapore năm học 2015-2016.
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo lịch thi vấn đáp cho ứng viên vượt qua kỳ thi viết dành cho ứng viên dự tuyển học bổng chính phủ Nhật Bản năm 2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2015.
Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi thời gian tuyển sinh hoặc không tiếp tục tuyển sinh, phụ thuộc thời gian hiệu lực của các Đề án học bổng ngân sách Nhà nước, thông tin của phía nước ngoài khẳng định…
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo thông tin về Lịch thi học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2016 như sau:
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài cho ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước theo Đề án 911 như sau:
STT Chương trình học bổng Nội dung Chỉ tiêu, trình độ đào tạo Thời gian đăng ký dự tuyển Đối tượng dự tuyển Thông báo năm 2016 (tham khảo) Thông báo học bổng năm 2017 1  Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd…
Top