Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục đi học tiến sĩ ở nước ngoài cho ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước theo Đề án 911 như sau:
STT Chương trình học bổng Nội dung Chỉ tiêu, trình độ đào tạo Thời gian đăng ký dự tuyển Đối tượng dự tuyển Thông báo năm 2016 (tham khảo) Thông báo học bổng năm 2017 1  Công ty Mitsubishi Heavy Industries Ltd…
Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo danh sách ứng viên được phỏng vấn học bổng đi học Đại học tại Xin-ga-po năm 2015.
Phân viện Puskin đã thực hiện giảng dạy tiếng Nga cho ứng viên dự tuyển đi học đại học, sau đại học tại Liên bang Nga và các nước nói tiếng Nga từ nhiều năm nay. Mục tiêu của khóa học là…
Căn cứ Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni giai đoạn 2013 - 2016 và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013…
Triển khai thực hiện các Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đã ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la, Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích,…
Theo nội dung Công hàm số 249 của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, kế hoạch tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2015 có một số nội dung cần được điều chỉnh.
Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức, danh sách ứng viên phỏng vấn Học bổng tiếng Nhật và văn hóa Nhật năm 2015. Xin mời tải tệp đính kèm tại đây.
Top