Căn cứ kế hoạch hợp tác đào tạo đã thống nhất giữa hai nước, năm 2015 Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga sẽ tiếp tục dành chỉ tiêu học bổng để đào tạo cán bộ cho Việt Nam theo…
Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp với trường Đại học Tổng hợp Koeln tổ chức khóa học “Lập dự án nghiên cứu khoa học” 2015 tại Việt nam.
Dữ liệu đã được cập nhật đến ngày 15/8/2014
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni, Khoa Thú y thuộc Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp và Thú y “Ion Ionescu de la Brad” ở thành phố Iasi, Ru-ma-ni sẽ khai giảng chương trình giảng dạy…
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các ứng viên được tiến cử lên Chính phủ Nhật Bản cấp học bổng năm 2015.
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các ứng viên được cấp học bổng ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, ngành giáo dục của Chính phủ Nhật Bản cấp năm…
Các ứng viên được cử đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" (Đề án 911) cần nộp tiền học…
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các ứng viên trúng tuyển vòng thi viết của Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2015.
Top