Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Căn cứ Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni giai đoạn 2013 - 2016 và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013…
Triển khai thực hiện các Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đã ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la, Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích,…
Theo nội dung Công hàm số 249 của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, kế hoạch tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2015 có một số nội dung cần được điều chỉnh.
Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức, danh sách ứng viên phỏng vấn Học bổng tiếng Nhật và văn hóa Nhật năm 2015. Xin mời tải tệp đính kèm tại đây.
Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo danh sách ứng viên phỏng vấn học bổng Chính phủ Singapore 2015.Xin mời xem tệp đính kèm tại đây.
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2015 lần thứ hai, thứ ba theo danh sách kèm theo dưới đây.-…
Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo lịch thi học bổng tiếng Nhật và văn hóa Nhật do Chính phủ Nhật Bản cấp tại tệp đính kèm.
Hiện nay một số website của các công ty tư vấn du học đang cung cấp thông tin không chính xác về du học Nhật Bản, các quy định làm thêm đối với lưu học sinh tại Nhật Bản, Bộ Giáo dục…
Top