Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Tiếp theo công hàm số J.F. 1045/2016 ngày 23/11/2016, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về trường học dự bị tiếng Nhật của bậc đại học theo công hàm và sách đính kèm. Thủ tục cần tiến hành…
1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo những thí sinh đã có quyết định về trường tiếp nhận của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2017 theo công hàm và sách đính kèm. Những thí…
Nhằm hỗ trợ lưu học sinh tìm việc làm sau khi tốt nghiệp về nước, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực đã xây dựng trang web tại địa chỉ nhanlucchatluongcao.tsc.edu.vn. Việc giới thiệu tuyển dụng trên trang…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 599) năm 2016.

Khóa học ngoại ngữ "chuẩn bị du học"

Phân viện Puskin- Cục Đào tạo với nước ngoài tổ chức các Khóa ngắn hạn đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh và các ứng viên dự tuyển đi học đại học, sau đại học ở nước ngoài theo diện Hiệp…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả Kỳ thi viết của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2017 theo Danh sách đính kèm. Những ứng viên đã đỗ trong kỳ thi viết sẽ…
Top