Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả Kỳ thi viết của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2018 theo Danh sách đính kèm.
Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức…
Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu hợp tác về “Chương trình tư vấn dài hạn phát triển năng lực thống kê giáo dục của Việt Nam” giai đoạn 2017-2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Phát triển Giáo…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và văn hóa…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo Danh sách ứng viên được vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2018 theo Danh sách đính kèm.
Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE) do Đại Sứ quán Ireland tài trợ nhằm thúc đẩy hợp tác và liên kết nghiên cứu giữa các trưởng đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam và Ireland.…
Tiếp theo công hàm số J.F. 1045/2016 ngày 23/11/2016, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về trường học dự bị tiếng Nhật của bậc đại học theo công hàm và sách đính kèm. Thủ tục cần tiến hành…
1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt…
Top