Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển bổ sung ứng viên đi đào tạo trình độ thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 599) năm 2017.
Cục Hợp tác quốc tế thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về kết quả kỳ thi vấn đáp lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản. - Những thí sinh có trong danh…
Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2017 (ngành tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản)…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 599) năm 2017.
Ban quản lý Dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ (Dự án FCB) được thành lập theo Quyết định số 2291/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả Kỳ thi viết của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2018 theo Danh sách đính kèm.
Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã ký Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức…
Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu hợp tác về “Chương trình tư vấn dài hạn phát triển năng lực thống kê giáo dục của Việt Nam” giai đoạn 2017-2019 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Phát triển Giáo…
Top