Thông báo về đoàn lưu học sinh đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 03/11/2015

02 Tháng 11, 2015 | 7502 Lượt xem

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách và lịch trình bay của 76 LHS đi học tại LB Nga diện Hiệp định ngày 03/11/2015.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

Top