Lịch thi viết và vấn đáp Học bổng bồi dưỡng tiếng Nhật - Văn hóa Nhật và học bổng bồi dưỡng giáo viên theo học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2016

26 Tháng 2, 2016 | 4271 Lượt xem

Cục Đào tạo với nước ngoài trân trọng thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức, danh sách ứng viên phỏng vấn Học bổng tiếng Nhật và văn hóa Nhật năm 2016.
Xin mời tải tệp đính kèm

Top

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks