Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Thông báo tuyển sinh bổ sung đi học tại Hung-ga-ri năm 2017

25 Tháng 3, 2017 | 8241 Lượt xem

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh bổ sung đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2017 như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học:

  • 12 học bổng tiến sĩ;
  • 10 học bổng thực tập ngắn hạn trình độ sau đại học;
  • 03 học bổng đại học hoặc thạc sĩ ngành nông nghiệp và khoa học tự nhiên;
  • 03 học bổng đại học hoặc thạc sĩ ngành thể thao.

2. Đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển:

Theo quy định tại thông báo số 07/TB-BGDĐT ngày 06/01/2017 về tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2017.

3. Thời hạn nhận hồ sơ bổ sung:

- Nộp hồ sơ giấy: Hồ sơ tiếng Việt cần chuyển tới Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Hà Nội trước ngày 31/3/2017 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online).

- Hồ sơ trực tuyến: Các ứng viên dự tuyển bổ sung cần thực hiện đồng thời việc đăng ký trực tuyến tại 2 website sau đến ngày 31/3/2017:
+ https://tuyensinh.vied.vn (hồ sơ tiếng Việt)
+ http://www.stipendiumhungaricum.hu (hồ sơ đăng ký trực tuyến trên website phía Hung-ga-ri là bản dịch công chứng tiếng Anh theo Phụ lục 5 của Thông báo tuyển sinh số 07/TB-BGDĐT ngày 06/01/2017)

4. Lệ phí dự tuyển:

Theo quy định tại thông báo số 07/TB-BGDĐT ngày 06/01/2017 về tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2017.
Các ứng viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển bổ sung nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo số 07/TB-BGDĐT ngày 06/01/2017 (xem tại đây).
Xin trân trọng cảm ơn.

Top