Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

1. Trình tự thực hiện: - Cơ sở giáo dục đại học đề nghị giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp gửi 05 bộ hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ…
Nội dung thông báo gồm Căn cứ pháp lý và Thủ tục phê duyệt Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Thông tin chi tiết về nghị định: Tải về Thông tin chi tiết về Phụ lục: Tải về
Top