Giao diện thiết kế bởi Đinh Quyết Trên nền Joomla 3.xx
Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorksĐinh Văn QuyếtHọc SolidWorks

a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Nhận hồ sơ đăng ký. Bước 2: Tổ chức thẩm định, đánh giá hồ sơ. Bước 3: Ban hành quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. b) Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở hành chính hoặc qua…
Top