Châu Úc 18/06/2013

Hợp tác giữa Đại học Macquarie và Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED)

Theo thỏa thuận giữa Trường Đại học Macquarie, Australia và Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED), Đại học Macquarie sẽ hỗ trợ giảm học phí 50% cho các ứng viên trúng tuyển Học bổng Ngân sách Nhà nước của Chính phủ Việt Nam đi học thạc sĩ tín chỉ tại Đại học Macquarie.


Đường dẫn các khoa và khóa học:

•    Business, Commerce, Economics, Finance, Statistics
•    Computing, Engineering and Technology
•    Education
•    Humanities
•    International Relations
•    Law
•    Management (including MBA)
•    Medical, Health, Speech and Hearing and Chiropractic Studies
•    Policing, Intelligence and Counter Terrorism
•    Psychology and Linguistics
•    Sciences (including Environmental Sciences and Museum Studies)
•    Society, Culture, Media and Philosophy

Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thư mời học:

Hồ sơ bao gồm:
1. Bản sao công chứng và dịch tiếng Anh bằng đại học
2. Bản sao công chứng và dịch tiếng Anh bảng điểm đại học
3. Chứng chỉ IELTS
4. CV
5. Bản tự thuật cá nhân (personal statement)
6. Hộ chiếu (trang thông tin cá nhân)
7. Bằng khen và các chứng chỉ khác (nếu có)
8. Application form (download tại đây)

Địa chỉ gửi hồ sơ xin thư mời: Australia@vied.vn

Điều kiện để xét học bổng giảm học phí:
-    Đã có thư mời học không điều kiện của Đại học Macquarie
-    Có điểm trung bình Đại học tại Việt Nam trên 7.5 (thang điểm 10)
-    Có điểm trung bình 3 (thang điểm 4) (điều kiện xét học bổng của Đại học Macquarie)

Lưu ý: Chương trình học bổng không cấp học bổng cho chuyên ngành Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng (Applied Finance) và Quản trị kinh doanh (Business Administration)
Liên hệ: Australia@vied.vn

Thông tin dành cho ứng viên Tiến sĩ:

1. How to apply guidelines
VIED