Buổi găp mặt dành cho lưu học sinh được nhận học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2014

26/08/2014

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo buổi găp mặt dành cho lưu học sinh được nhận học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2014 (ngành tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản) vào ngày 22/9/2014.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ tại CHLB Đức làm giảng viên trường ĐH Việt Đức năm 2014

25/08/2014

Thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 911), căn cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Việt Đức (VGU) và sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1044/TB-BGDĐT ngày 19/8/2013, VGU thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) bằng ngân sách Nhà nước năm 2014 như sau:

Thông báo nộp tiền học phí đối với ứng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911

24/07/2014

Các ứng viên được cử đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" (Đề án 911) cần nộp tiền học phí tới Cục Đào tạo với nước ngoài.

Thông báo thay đổi địa điểm thi tuyển học bổng Mext năm 2015

26/06/2014

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi địa điểm thi của học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2015 đối với thí sinh tại TP Hồ Chí Minh và thí sinh từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

Thông báo kết quả chương trình học hè ngắn hạn tại Hàn Quốc

24/06/2014

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo danh sách ứng viên được chọn tham gia chương trình Beyond Summer Camp 2014 do Tập đoàn Doosan Hàn Quốc tài trợ.