Thông báo chung 11/07/2014

Danh sách các trường, tổ chức có thỏa thuận với Cục Đào tạo với nước ngoài

Từ khi thành lập đến nay, Cục Đào tạo với nước ngoài đã không ngừng nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để khai thác các nguồn học bổng, kinh phí hỗ trợ từ các Chính phủ, các trường đại học và các tổ chức nước ngoài để giảm chi cho ngân sách Nhà nước và tăng số lượng cán bộ, giảng viên, sinh viên được cử đi đào tạo tại các nước có nền giáo dục phát triển.

Các ứng viên đã trúng tuyển học bổng ngân sách nhà nước hoặc sẽ đăng ký học bổng ngân sách nhà nước trong tương lai tìm hiểu kỹ thông tin về các trường, tổ chức có thỏa thuận với Cục Đào tạo với nước ngoài tại các trang web trong tệp file đính kèm.

VIED

Tin khác: