Thông báo chung 17/10/2012

Thông báo tuyển dụng

Cục Đào tạo với nước ngoài (VIED), Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển dụng một số vị trí công việc gồm: Chuyên viên Văn phòng; Chuyên viên Phòng Tài chính; Chuyên viên Phòng Dự án; Chuyên viên Phòng Lưu học sinh, cụ thể như sau:

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Chuyên viên Văn phòng
1.1 Chuyên viên Tổng hợp (hồ sơ)
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài.
- Tiếp nhận hồ sơ của Lưu học sinh học tập tại nước ngoài về nước theo các nguồn học bổng khác nhau và lưu học sinh du học tự túc.
- Cập nhật, thống kê và lưu trữ hồ sơ, số liệu ứng viên dự tuyển, lưu học sinh đi học, lưu học sinh về nước.
- Kiểm soát thủ tục hành chính một cửa đối với việc tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký đi học, về nước của Lưu học sinh.
1.2 Chuyên viên Tổng hợp (lập kế hoạch và viết, tổng hợp báo cáo nghiệp vụ, chuyên môn)
- Kiểm soát toàn bộ các công việc liên quan đến việc phản hồi công văn đến có yêu cầu trả lời hoặc đóng góp ý kiến. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện đảm bảo đúng thời hạn.
- Dự thảo các báo cáo theo chỉ đạo.
- Theo dõi các kế hoạch thực hiện công việc chuyên môn tại Cục: hội nghị, hội thảo; soạn thảo văn bản; công tác nghiệp vụ theo kết luận của Lãnh đạo Cục tại các cuộc họp giao ban.
- Chủ trì tổ chức và phối hợp soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc  lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức và thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác tổng hợp của Cục.
- Tham gia vào các hoạt động do Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo trực tiếp.
1.3 Chuyên viên Nhân sự, Tiền lương, Bảo hiểm, Đào tạo.
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến việc lập bảng lương, bảo hiểm hàng tháng theo quy định của Nhà nước.
- Thay mặt Lãnh đạo Cục làm việc với đơn vị Bảo hiểm có liên quan.
- Theo dõi và thực hiện các công việc liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ công nhân viên.
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch nguồn nhân lực.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp chuyên môn của cán bộ, nhân viên
- Tổ chức và hoàn thiện hồ sơ về tuyển dụng, đề bạt, thuyên chuyển cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Cục theo thẩm quyền
- Quản lý hồ sơ lao động hợp đồng theo quy định.
2. Chuyên viên Phòng Tài chính
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; lập dự toán các nguồn kinh phí nội, ngoại tệ theo quy định của nhà nước; kế hoạch phân bổ cho các đơn vị, các đề án, các chương trình đào tạo do Cục quản lý.
- Tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kế hoạch, tài chính, chế độ chính sách đối với lưu học sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài và nước ngoài đến học tập ở Việt Nam trong phạm vi được phân công.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí; thực hiện công khai tài chính, chế độ kiểm toán theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục cấp phát kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, bồi hoàn cho lưu học sinh và các cơ sở đào tạo theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ của Cục.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế thực hiện các dịch vụ công và quản lý nguồn thu từ dịch vụ công đúng quy định hiện hành.
3. Chuyên viên Dự án
- Tham gia lập kế hoạch và xây dựng quy trình, điều kiện, tiêu chí xét duyệt và hướng dẫn các cơ sở đào tạo lập hồ sơ xin phép thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện các chương trình liên kết đào tạo của các cơ sở giáo dục đào tạo với nước ngoài .
- Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ sở đào tạo có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và việc thực hiện các chương trình đào tạo liên kết giữa cơ sở giáo dục nước ngoài và cơ sở giáo dục Việt Nam.
- Cung cấp thông tin về kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo, giá trị văn bằng tương đương của các cơ sở đào tạo nước ngoài khi có yêu cầu.
- Lập hồ sơ theo dõi và quản lý các chương trình liên kết đào tạo.
- Thực hiện các công tác khác do Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng phân công.
4. Chuyên viên Phòng Lưu học sinh
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy chế, kế hoạch, chương trình, đề án về việc tuyển chọn, cử và quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tuyển chọn, tiếp nhận, quản lý và báo cáo về người nước ngoài đến học tập tại các cơ sở giáo dục Việt Nam.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyển sinh theo nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn học bổng khác; quản lý lưu học sinh học tập ở nước ngoài; thống kê, theo dõi tình hình người Việt Nam học tập ở nước ngoài.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục của Việt Nam trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan hữu quan thống kê, theo dõi tình hình người nước ngoài học tập tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam.
II. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Được hưởng lương, bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và dân chủ.
- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng phù hợp với vị trí công việc.
- Được khuyến khích, tạo điều kiện để cá nhân có cơ hội phát triển khả năng của bản thân và có cơ hội thăng tiến.
- Ứng viên chưa phải là viên chức, công chức nhà nước sẽ có cơ hội thi tuyển vào công chức, viên chức.
- Ứng viên đang là công chức, viên chức sẽ được xem xét chuyển công tác theo quy định của Nhà nước.
 III. TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
- Là công dân Việt Nam. Lý lịch rõ ràng.
- Giới tính: Nam/Nữ không quá 40 tuổi
- Ngoại hình ưa nhìn và có đủ sức khỏe để làm việc
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các trường phù hợp với từng vị trí công việc dự tuyển.
- Sử dụng thông thạo một ngoại ngữ.
- Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình và trách nhiệm. Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Chịu được áp lực công việc cao.
Ưu tiên các ứng viên:
-  Có kinh nghiệm. Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin.
-  Nam giới.
-  Sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc.
-  Thường trú tại Hà Nội.
 IV. HỒ SƠ BAO GỒM:
1. Bản Thông tin ứng viên dự tuyển (download tại website: http://www.vied.vn/)
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong vòng 6 tháng .
3. Đơn xin dự tuyển viết bằng tay.
4. Bản sao các Văn bằng, Chứng chỉ, Bảng điểm, Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân.
5. Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện hoặc các cơ sở y tế Nhà nước do Bộ Y tế chỉ định trong thời gian 3 tháng gần nhất.
6. 01 phong bì đựng 04 ảnh màu cỡ 4x6 cm trong thời gian 6 tháng trở lại đây.
 V. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ
- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/11/2012
- Hình thức nộp hồ sơ:
Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển vào địa chỉ  email: vanphong@vied.vn hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài 21 Lê Thánh Tông – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Thời gian tuyển: Tháng 12/2012.
Ghi chú: Không hoàn lại hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào.
VIED

Tin khác: