Thông báo tuyển sinh đi học đại học về năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014

16/04/2014

Trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” và căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam theo diện Hiệp định, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học về lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga năm 2014 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Slovakia năm 2014

04/04/2014

Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Hà Nội về chỉ tiêu học bổng Chính phủ Slovakia cấp cho Việt Nam năm học 2014 - 2015, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Slovakia như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2014

04/04/2014

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học sau đại học tại Liên bang Nga năm 2014 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2014

04/04/2014

Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2014 như sau:

Thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Séc năm 2014

21/03/2014

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Cộng hòa Séc như sau: