Học bổng 27/03/2012

Học bổng trường Đại học KHKT Quốc gia Cao Hùng Đài Loan ( KUAS)

Trường Đại học KHKT Quốc gia Cao Hùng Đài Loan cấp học bổng cho sinh viên theo học thạc sĩ và tiến sĩ các ngành kĩ thuật.

Học bổng bao gồm học phí, sinh hoạt phí và nhà ở trong thời gian học tập.
Chi tiết xem file đính kèm.
Internet