Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

The International Higher Education Day in Vietnam 2016 (IHED Vietnam 2016) was held by the Vietnam International Education Development - Ministry of Education and Training.
On 5 March 2016, at the Pullman Hotel Hanoi and on 6 March 2016 at Pullman Saigon Centre, Ho Chi Minh City, International Higher Education Day in Vietnam 2016 was held by the Vietnam International Education Development.
Top