Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Algerian Embassy in Vietnam
Embassy of Algeria in Hanoi, Vietnam
13, Phan Chu Trinh Street, Hanoi, Vietnam
(+84) (4) 3825 3865, (+84) (4) 3933 2151
(+84) (4) 3826 0830
http://www.ambalgvn.org.vn
OFFICE HOURS 09.00-11.00 and 14.00-16.00
DETAIL SCherifChikhi, Ambassador
Argentinian Embassy in Vietnam
Embassy of Argentina in Hanoi, Vietnam
4th Floor, Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, HoanKiem Lake District, Hanoi, Vietnam
(+84) 4 38315262, + (84) 4 38315263
(+84) 4 3831 5577
http://eviet.cancilleria.gov.ar
OFFICE HOURS 09:00 - 17:30
DETAIL SCLAUDIO RICARDO GUTIERREZ - Ambassador
Armenian Embassy in Vietnam
Embassy of the Republic of Armenia in the Socialist Republic of Vietnam
N679, 73 D5C Vuon Dao, PhuThuong Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam
+84 4 37585228
OFFICE HOURS Monday to Friday 09:00 - 18:00
Australian Embassy in Vietnam
Australian Embassy in Hanoi, Vietnam
8 Dao Tan Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
+84-4 3774 0100
+84-4 3774 0111
http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoi/home.html
OFFICE HOURS Monday to Friday 09:00 - 15:00
DETAIL SMr Hugh Borrowman - Ambassador
Australian Consulate in Vietnam
Australian Consulate-General in Ho Chi Minh, Vietnam
20th Floor, Vincom Center, 47 Ly TuTrong Street, District 1, PO Box 659, Central Post Office, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84-8 3521 8100
+84-8 3521 8101
http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/home.html
OFFICE HOURS Monday to Friday 08:00 - 17:00
DETAIL SMr John McAnulty AM - Consul General
Austrian Embassy in Vietnam
Embassy of Austria in Hanoi, Vietnam
c/o "Prime Center" 53, QuangTrung, 8th Floor Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
(+84) 4 3943 3050-3, (+84) 4 3943 3051
(+84) 4 3943 3055
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/hanoi.html
DETAIL SDr Georg Heindl - Ambassador
Austrian Consulate in Vietnam
Austrian Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam
27A Nguyen DinhChieu Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
(+84) (8) 3827 5766
(+84) (8) 3827 5827
OFFICE HOURS 08:00 - 12:00
DETAIL SHaTrung Dao - Consul
Azerbaijani Embassy in Vietnam
Embassy of Azerbaijan in Hanoi, Vietnam
Ba Dinh avenue, Le Hong Phong str. 6A, Hanoi, Vietnam
(+8443) 737 90 11/12
(+8443) 737 90 13
DETAIL SH.E. Mr. ANAR L. IMANOV - Ambassador (also accredited in Laos and Cambodia)
American Embassy in Hanoi, Vietnam
American Embassy in Hanoi, Vietnam
7 Lang Ha Street, Hanoi, Vietnam
+84-24-3850-5000
+84-24-3850-5010
https://vn.usembassy.gov/
American Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of the United States in Ho Chi Minh, Vietnam
4 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84-28-3520-4200
+84-28-3520-4244
https://vn.usembassy.gov/embassy-consulate/ho-chi-minh-city/
Bangladeshi Embassy in Vietnam
Bangladeshi Embassy in Hanoi, Vietnam
Villa # D6B-05, Vuon Dao Compound, Subway # 675 Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi, Vietnam
(+84) 4 771 6625, (+84) 4 771 7829
(+84) 4 771 6628
http://www.bangladeshembassy.vn
DETAIL SMrSupradipChakma - Ambassador
Belarusian Embassy in Vietnam
Embassy of the Republic of Belarus in the Socialist Republic of Vietnam
To Ngoc Van Road, 66, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam
(+84 4) 37 19 29 74, + (84 4) 37 19 71 27
(+84 4) 37 19 71 25
http://vietnam.mfa.gov.by
OFFICE HOURS 09:00 - 12:00 and 14:00 - 16:00
DETAIL SH.E. Dr. Valery SADOKHO - Ambassador
Belgian Embassy in Vietnam
Embassy of Belgium in Hanoi, Vietnam
Hanoi Towers - 9th fl. - 49 Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
+84 4 393 461 79
+84 4 393 461 83
http://diplomatie.belgium.be/vietnam/
OFFICE HOURS Monday to Friday 08:30 - 12:00 and 13:30 - 16:00
DETAIL SBrunoAngelet - Ambassador
Belgian Consulate in Vietnam
Honorary Consulate of Belgium in Ho Chi Minh, Vietnam
No 105, Duong Van An Street, KP 5, Ward An Phu, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 628 180 01
+84 8 628 180 10
http://diplomatie.belgium.be/vietnam
OFFICE HOURS Monday, Tuesday, Thursday and Friday 09:00 - 10:30 to submit visa applications 10:30 - 11:00 to pick up visa and passports 11:00 - 11:30 for legalisations
DETAIL SDominique CASIER - Honorary Consul
Brazilian Embassy in Vietnam
Embassy of Brazil in Hanoi, Vietnam
14, ThuyKhue Street, Apt. T-72, Hanoi, Vietnam
(+84) 4 3843 2544
(+84) 4 3843 2542
OFFICE HOURS 09:00 - 12:00 and 13:30 - 16:00
DETAIL SVitoria Alice Cleaver - Ambassador
Bruneian Embassy in Vietnam
Embassy of Brunei Darussalam in Hanoi, Vietnam
Villa No 44/8 & 9, Van Phuc Diplomatic Quarter, Van Bao Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
(84) 4 3726 2001 / 2 / 3 / 4
(84) 4 3726 2010
DETAIL SHis Excellency Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh - Ambassador
Bulgarian Embassy in Vietnam
Embassy of Bulgaria in Hanoi, Vietnam
5 Nui Truc str., Van Phuc, P.O. Box 10, Hanoi, Vietnam
+844 3845 2908
+844 3846 0856
http://www.mfa.bg/embassies/vietnam
OFFICE HOURS Monday to Friday 09:00 - 12:00
DETAIL SEvgueniStoytchev - Ambassador
British Embassy in Hanoi, Vietnam
British Embassy in Hanoi, Vietnam
Central Building, 4th floor, 31 Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
+84 (0)4 3936 0500
+84 (0)4 3936 0561
http://www.gov.uk/government/world/vietnam
OFFICE HOURS Monday to Thursday: 8.30am to 12.30pm and 1.30pm to 4.45pm
Friday: 8.30am to 12.30pm and 1.00pm to 3.00pm
Cambodian Embassy in Vietnam
Embassy of Cambodia in Hanoi, Vietnam
71A,Tran Hung Dao St., Hanoi S.R., Vietnam
(844) 942 4789 / 942 4788
(844) 942 3225
DETAIL SH.E. Mr. HUL PHANY - Ambassador
Cambodian Consulate in Vietnam
Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh, Vietnam
No. 41, PhungKhacKhoan,,Hochiminh City, S.R.Vietnam
(848) 829 2751
(848) 8222773
DETAIL SMr. SIM Sokhom - Consul General
Canadian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Canada in Hanoi, Vietnam
31 Hung Vuong, Hanoi, Vietnam
+84 (4) 3734 5000; +84 (4) 8323 5500
+84 (4) 3734 5049
http://http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/index.aspx?lang=eng
OFFICE HOURS Monday to Thursday 8:00 - 12:00 and 13:00 - 17:00 Friday 8:00 - 13:30
DETAIL SDavid Devine - Ambassador
Canadian Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam
Consulate General of Canada in Ho Chi Minh City, Vietnam
10th Floor, The Metropolitan, 235 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (8) 3827 9899
+84 (8) 3827 9935
http://http://www.canadainternational.gc.ca/vietnam/index.aspx?lang=eng
OFFICE HOURS Monday to Thursday 08:30 – 10:30 and 13:30 – 15:30 Friday 08:30 – 09:30
DETAIL SWayne Robson - Consul General
Chilean Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Chile in Hanoi, Vietnam
Suite 1201-1203, 12 th floor, 2 Ngo Quyen Street, Tung Shing Square Building, HoanKiem, Hanoi
84 (4) 9351147 / 84 (4) 9351148
+84 (4) 9351150
Chilean Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Honoray Consulate of Chile in Ho Chi Minh, Vietnam
79/2/1 PhankeBinh, Dakao, Distrit.1, Ho Chi Minh, Vietnam
84-8-9102108 / 84-8-9102903
+84-8-9102904
Chinese Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Chinese Consulate General in Ho Chi Minh, Vietnam
39 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh, Vietnam
00848-8292457
00848-8295009 / 00848-8231142
Chinese Embassy in Hanoi, Vietnam
Chinese Embassy in Hanoi, Vietnam
46 Hoang Dieu Road, Hanoi, Vietnam
+844 8453736
+844 8232826
http://vn.china-embassy.org/eng
Cuban Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Cuba in Hanoi, Vietnam
65 A Ly ThuongKiet, HoanKiem, B.P. 79, Hanoi, Vietnam
(844) 942 4775 / (884) 942 5070-71
(844) 942 2426
Cuban Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Cuban Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
PhungKhacKhoan Q 1,° No. 45, Ho Chi Minh, Vietnam
(848) 08 829 7350
(848) 08 829 5293
Czech Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of the Czech Republic in Hanoi, Vietnam
13 Chu Van An, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
(+84-4) 38454131-2
(+84-4) 38233996
http://www.mzv.cz/hanoi
OFFICE HOURS Mon.- Fri. 08.00 - 12.00, 12.30 - 16.30
Czech Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Honorary Consulate of the Czech Republic in Ho Chi Minh, Vietnam
28 Mac Dinh Chi, Quan 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
00848/38290585
00848/38226043
OFFICE HOURS Monday - Friday 09.00 - 11.00, 14.00 - 16.00
Czech Consulate in Haipong, Vietnam
Honorary Consulate of the Czech Republic in Haipong, Vietnam
2 Pham Minh Duc,, Ngo Quyen Dist., HaiPhong
008431/3836539
008431/3737618
OFFICE HOURS Monday - Friday 07.30 - 11.30 a 13.30 - 17.00
Danish Embassy in Hanoi, Vietnam
Royal Danish Embassy in Vietnam
19 Dien Bien Phu Street
(+84) (4) 8231888
(+84) (4) 8231999
http://www.ambhanoi.um.dk
OFFICE HOURS Monday-Thursday 8.30-16.30, Friday 8.30-15.00
Danish Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Royal Danish Consulate General in Ho Chi Minh, Vietnam
20 PhungKhacKhoan St., District 1
84.8.8228289, 8228290
+84.8.8224888
Dutch Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of the Netherlands in Ho Chi Minh, Vietnam
Saigon Tower, suite 901, 29 Le Duan Boulevard,, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 8235932/33
+84 8 8235934 or +84 8 8241402
http://www.mfa.nl/hcm-en
Dutch Embassy in Hanoi, Vietnam
Royal Netherlands Embassy Hanoi, Vietnam
Daeha Office Tower,, 6th floor, 360 Kim Ma Street,, Ba Dinh, Hanoi
84 4 8315650
+84 4 8315655
http://www.netherlands-embassy.org.vn
Finnish Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Finland in Hanoi, Vietnam
Central Building, 31 Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
+84 4 826 6788
+84 4 826 6766
OFFICE HOURS Customer Service: Mon-Thu 8.00-12.00 and 13.00-17.00, Fri 8.00-13.00 Visa section: Mon-Fri 9.00-12.00
Finnish Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Honorary Consulate General of Finland in Ho Chi Minh, Vietnam
203 Dong Khoi, Suite #206, 1st District Ho Chi Minh City, Vietnam
(84) 8 8272 029
(84) 8 8 234 436
French Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of France in Hanoi, Vietnam
57 Tran, Hung Dao - Hanoi
+84 (4) 944 57 00
+84 (4) 944 57 17
http://www.ambafrance-vn.org
French Embassy in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of France in Ho Chi Minh, Vietnam
27 Nguyen Thi Minh Khai, BP 307 - Q. 1 - Ho Chi Minh Ville
+84 (8) 35 20 68 00
+84 (8) 35 20 68 19
http://www.consulfrance-hcm.org
Filipino Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of the Philippines in Hanoi, Vietnam
27-B Tran Hung Dao St., Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
(00844) 943-7873/ 3849/ 4493 / 7948 / 9826
(00844) 943-5760
http://www.hanoipe.org
Filipino Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of the Philippines
40-5 Pham Viet Chanh St., Ward 19, BinhThanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam, -
+84 8 3518 0045
+84 8 3518 0047
http://-
OFFICE HOURS : 8:00 a.m. 11:30 a.m. Days open: Monday, Tuesday, Thursday, and Friday
German Embassy in Hanoi, Vietnam
German Embassy in Vietnam
29, Tran Phu, Hanoi,VietNam
(0084 4) 38 43 02 45, 38 43 02 46, 38 45 38 36, 38 45 38 37
+84 4 845 38 38
http://www.hanoi.diplo.de
German Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of the Federal Republic of Germany in Ho Chi Minh
126 Nguyen DinhChieu - Q. 3
(0084 8) 38 29 19 67
(0084 8) 38 23 19 19
http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de
OFFICE HOURS Monday to Friday 8.30 am to 11.00 am
Greek Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Greece in Hanoi
28 ThanhNienRoad, Ba Dinh, Hanoi
(008443) 7152254
(008443)7152253
Hungarian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Hungary in Hanoi, Vietnam
360 Kim Ma Street, Daeha Business Center, 12th Floor Hanoi
4-7715714
4-7715716
Icelandic Consulate in Hanoi, Vietnam
Consulate of Iceland in Vietnam
18 Ngo Quyen, HoanKiem District, Hanoi
(4) 936 6868
(4) 936 5431
Icelandic Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate of Iceland in Vietnam
80 Nguyen DinhChieu, Q1, Ho Chi Minh City, Vietnam
(88) 274 462
(88) 274 461
Indian Embassy in Hanoi, Vietnam
Indian Embassy in Vietnam
58-60, Tran, Hung Dao, Hanoi, Vietnam
00-84-4-8244989, 82444990
00-84-4-8244998
Indian Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Honorary Consulate General of India in Ho Chi Minh, Vietnam
55-Nguyen DinhChieuStreet, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
(+84) 8-38237047
(+84) 8-9307495
Indonesian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Indonesia in Hanoi, Vietnam
50, Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam
(84-4) 825-6316, 825-3353, 825-7969
(84-4) 825-9274
http://www.indonesia-hanoi.org.vn
Indonesian Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of Indonesia in Ho Chi Minh, Vietnam
18, PhungKhacKhoan Street, Dist. 1 Chi Minh City, Vietnam
84-8) 825-1888, 825-1889
(84-8) 829-9493
Iraqi Embassy in Vietnam
Embassy of The Republic of Iraq in Vietnam
18, PhungKhacKhoan Street, Dist. 1 Chi Minh City, Vietnam
00844 - 9424141
00844 - 9424055
Irish Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Ireland in Vietnam
Vincom City Towers [8F], 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District
00 84 4 3974 3291
00 84 4 3974 3295
http://www.embassyofireland.vn
DETAIL SAmbassador - designate: H.E. Maeve Collins PA to Ambassador Collins: Claire Coughlan Deputy Head of Mission: Bob Patterson Head of Development: Garvan McCann Development Specialist: Mags Gaynor
Israeli Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Israel in Hanoi, Vietnam
68 Nguyen Thai Hoc Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
00-84-4-8433140/1/2
00-84-4-8435760
http://hanoi.mfa.gov.il
OFFICE HOURS 09.00 - 16.00 Monday-Thursday 09-00 - 14.00 Friday
Italian Embassy in Hanoi, Vietnam
Italian Embassy in Vietnam
9, Le PhungHieu Street, Hanoi
84 4 825 6256
+84 4 826 7602
http://www.embitalyvietnam.org
Japanese Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Japan in Vietnam
27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi
(84-4)3846-3000
(84-4)3846-3043
http://www.vn.emb-japan.go.jp
DETAIL SMonday to Friday From 8:30 to 5:15 Open time (Consular Section) 8:30~12:00 13:30~17:00
Japanese Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam
Consulate-General of Japan in Ho Chi Minh City, Vietnam
13-17 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City
(84-8)8225314
(84-8)8225316
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp
Kiwi Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of New Zealand in Hanoi, Vietnam
Level 5 63 Ly Thai To Street
(+84 4) 824 1481
(+84 4) 824 1480
Korean Embassy in Vietnam
Embassy of The Republic of Korea in Hanoi, Vietnam
East Wing, 28 floor, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Hanoi, Vietnam
(84-4) 3831 5111/6
(84-4) 3831 5117
Lao or Laotian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of the Lao PDR in Hanoi, Vietnam
22 Rue Tran Bing Trong, Hanoi, S.R Vietnam
(844) 942 9746, 942 4576, 942 2735
(+84 4) 822-8414
Lao or Laotian Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Consulate General of the Lao PDR in Ho Chi Minh, Vietnam
93 Pasteur St, District l, Ho Chi Minh, Vietnam
(+84 8) 829-7667or 829-9275
(+84 8) 829-9272
Lao or Laotian Consulate in Danang, Vietnam
Consulate General of the Lao PDR in Danang, Vietnam
12 Tran Quy-Cap, Danang, S.R. Vietnam
(+84 51) 821-208
(+84 51) 822-628
Lao or Laotian Consulate in Hanoi, Vietnam
Consulate of the People's Democratic Republic of Laos
40 QuangTrung Street, Hanoi, Vietnam
(+84-4) 8252588
(+84-4) 8228414
Malaysian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Malaysia in Hanoi, Vietnam
43 - 45 Dien Bien Phu Street,, Ba Dinh District,, Hanoi, Vietnam
84-4-734 38 36 / 84-4-734 38 49
+84-4-734 3832
http://www.kln.gov.my/perwakilan/hanoi
OFFICE HOURS Monday - Friday 8.00 am to 4.30 pm
Malaysian Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam
Consulate General of Malaysia, Ho Chi Minh City
1208 Me Linh Point Tower, No. 2, Ngo DucKe Street, Distric 1, Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam
84-8-829 9023
+84-8-829 9027
http://www.kln.gov.my/perwakilan/hochiminh
OFFICE HOURS Monday - Friday
Mexican Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Mexico in Hanoi, Vietnam
14 ThuyKhue T-11, Hanoi,,RepúblicaSocialista de Viet Nam
(844) 847-0948
(844) 847-0949
http://www.sre.gob.mx/acerca/directorio/embajadas/vietnam.htm
Mongolian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Mongolia in Hanoi, Vietnam
Van Phuc Diplomatic Quarter, Villa 6 Hanoi, Vietnam
0084-4-38453009
0084-4-38454954
http://http://mongembhanoi.com
OFFICE HOURS Mon - Fri. 0800 - 1200 1400 - 1700
Moroccan Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Morocco in Hanoi, Vietnam
M. EL HOUCINE FARDANI CHANCELLERIE:, CHU VAN AN,, BA DINH, HANOI
00 (84) 47 34 55 86 /or 00 (84) 47 34 55 87
00 (84) 47 34 55 89
Myanmar Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Myanmar in Hanoi, Vietnam
A-3 (101-104), Vanphuc Diplomatic Quarters, Kim MA St.
(84-4) 845 3369, 823 2056
(84-4) 845 2404
Norwegian Embassy in Hanoi, Vietnam
Royal Norwegian Embassy in Hanoi, Vietnam
10th Floor, Block B, Vincom City Towers,, 191 Ba Trieu Street
+84 4 3974 8900
+84 4 3974 3301
http://www.norway.org.vn
OFFICE HOURS Opening hours: 08:30 - 12:00 and 13:00 - 16:30 Monday - Friday
Norwegian Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Royal Norwegian Consulate, Ho Chi Minh
Somerset Chancellor Court, 5th Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1,
+84 8 3822 1696
+84 8 3827 2696
http://www.norway.org.vn/Embassy/Consulate-HCMC
OFFICE HOURS Opening hours: 08:30-11:30 and 13:30-16:30 Monday - Friday Visa section: Visitor's hours: 08:30-11:30 Monday - Friday Telephone enquiries: 13:30-15:00 Monday - Friday
DETAIL SHonorary Consul: Mr. ArildHaugan
Polish Embassy in Hanoi, Vietnam
Polish Embassy in Vietnam
3 Chua Mot Cot
+84.4.3845.2027
+84.4.3823.6914
http://www.hanoi.polemb.net
Pakistani Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Pakistan in Hanoi, Vietnam
Villa 44/2, Van Bao Street, Van Phuc Diplomatic Compound, Hanoi, Vietnam
(+84-4) 37262251
(+84-4) 37262253
http://www.mofa.gov.pk/vietnam/default.aspx
OFFICE HOURS 09:00AM - 5:00 PM (Mon - Fri)
Palestinian Embassy in Hanoi, Vietnam
Palestine Embassy in Vietnam
201-301 Building E4B TrungTu Diplomatic Compound, No 6 Dang Van Ngu, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
+84 4 38524013
+84 4 38349696
OFFICE HOURS OFFICE HOURS : 08:30 to 16:30
Romanian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Romania in Hanoi, Vietnam
5 Le Hong Phong Street
(00) (84) (4) 8452014
(00) (84) (4) 8430922
Russian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Russia in Hanoi, Vietnam
191, La Thanhstreet, Hanoi, Vietnam
+84 4 833-6991, 833-6992
+84 4 833-6995
http://www.vietnam.mid.ru
Singaporean Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Singapore in Hanoi, Vietnam
No. 41 & 43 Tran PhuStreet, Hanoi, Vietnam
+84-4-38489168 (Main line)
+84-4-38489178
http://www.mfa.gov.sg/hanoi
OFFICE HOURS Mon - Fri 9.00 am to 12.00 noon Sat, Sun & Public Holidays - Closed
Singaporean Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
General Consulate of Singapore in Ho Chi Minh, Vietnam
The Saigon Centre, Level 8, 65 Le Loi Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
(84-8) 8225174
(84-8) 39142938
http://www.mfa.gov.sg/hochiminhcity
OFFICE HOURS Mon - Fri 8.30 am to 12.30 pm 1.30 pm to 5.00 pm Sat & Sun - Closed
DETAIL SThe emergency contact number for Singaporeans who need urgent consular services is +84-903113500 (if dialed outside Vietnam) or 0903113500 (if dialed within Vietnam).
Slovak Embassy in Ha Noi, Vietnam
Embassy of Slovakia in Ha Noi, Vietnam
6B Le Hong Phong Str.
(84-4) 845 4334-5
(84-4) 845 4145
http://http://www.mzv.sk/HANOI
South African Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of South Africa in Hanoi, Vietnam
3rd Floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung Street
+84-4-9362000 /+84-4-9362003
+84-4-9361991
Spanish Embassy in Ha Noi, Vietnam
Embassy of Spain in Ha Noi, Vietnam
Daeha Business Centre, 15th floor 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District Hanoi Vietnam
(+84) 4-771 52 07 (+84) 4-771 52 08 / 09
(+84) 4-771 52 06
Sri Lankan Embassy in Hanoi, Vietnam
Sri Lankan Embassy in Hanoi, Vietnam
No. 55B, Tran Phu Street Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
(+84) 4 7341894/5/6 (+84) 4 7341898
(+84) 4 7341897
Swedish Consulate in Hanoi, Vietnam
Embassy of Sweden in Hanoi, Vietnam
2, Nui Truc Street, Ba Dinh District, Hanoi
+84 4 3726 04 00
+84 4 3823 21 95
OFFICE HOURS Monday-Thursday 08.00-17.00 Friday 08.00-13.30
Swedish Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Honorary Consulate of Sweden, Ho Chi Minh-staden
186 Nguyen Van Huong Street, Ward ThaoDien, District 2, Ho Chi Minh City
+84-8-35192337
+84-8-35192334/35
OFFICE HOURS Monday, Thursday and Friday 08:00-12:00 and 13:30-17:00 Tuesday and Friday 08:00-12:00 and 13:30-16:30
DETAIL SHonorary Consul General: Krister Kling
Swiss Embassy in Vietnam
Embassy of Switzerland in Hanoi, Vietnam
Hanoi Central Building Office, 15th Floor 44B Ly ThuongKiet Street, G.P.O. Box 42, Hanoi Vietnam
(+84) 4 934 65 89
(+84) 4 934 65 91
OFFICE HOURS 9,00-12,00
Taiwanese Embassy in Hanoi, Vietnam
Taipei Economic and Cultural Office in Hanoi, Vietnam
5th Floor HITC Building,, 239 XuanThuy Street, CauGiay District, Hanoi, Vietnam
(84-4)38335502~04
(84-4)38336621
http://www.taiwanembassy.org/VN
OFFICE HOURS Monday ~ Friday: 08:30-12:00 and 13:30-17:00
Taiwanese Consulate in Ho Chi Minh City, Vietnam
Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City, Vietnam
336 Nguyen Tri Phuong St., Dist.10, Ho Chi Minh City, Vietnam
(848?- 39651577
(848?- 39621745~50
http://www.roc-taiwan.org/VN/SGN
OFFICE HOURS 08:00-17:30
Thai Consulate in Ho Chi Minh, Vietnam
Royal Thai Consulate-General, Vietnam
77 Tran QuocThao Street, District 3, Ho Chi Minh City
(848) 932-7637-8
(848) 932-6002
http://www.thaiembassy.org/hochiminh
OFFICE HOURS Monday to Friday ( except official holiday ) 08.30-12.00 and 13.30-17.00
Thai Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Thailand in Vietnam
Royal Thai Embassy, 63-65 Hoang Dieu Street, HoanKiem, Hanoi, Vietnam
(844) 38235092-4
(844) 38235088
http://www.thaiembassy.org/hanoi
OFFICE HOURS Monday - Friday 0830 - 1200
Turkish Embassy in Ha Noi, Vietnam
Embassy of Turkey in Vietnam
4 Da Tuong Street, HoanKiemDistrict, Hanoi, Vietnam
00 84 4 822 24 60
00 84-4 822 24 58
http://http://hanoi.emb.mfa.gov.tr
Ukrainian Embassy in Hanoi, Vietnam
Embassy of Ukraine in Vietnam
6 Le Hong Phong, Hanoi, Vietnam
(+844) 37 34 44 92
(+844) 37 34 44 97
http://http://vietnam.mfa.gov.ua
Ukrainian Consulate in Ho-Chi- Minh- City, Vietnam
Honorary Consulate of Ukraine in Ho-Chi-Minh-City, Vietnam
Level 11; 03-06, Vincom Center 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
+84-8-39118304
+84-8-39118303
Top