Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Legal documents

16 October, 2014 |
No. Name/Number Abstract Date Download
01

Circular No: 133/2008/TT-BTCT

Circular No: 133/2008/TT-BTCT: Guiding expenditure for overseas Students (Under treaties) Studying in Vietnam's Universities

December 31, 2008 Download
02 Circular No: 120/2012/TT-BTC

Circular No: 120/2012/TT-BTC: Guiding training expenditure for Laotian and Cambodian overseas Students (under Treaties) studying in Vietnam

July 24, 2012 Download
03 Circular No. 03/2014/TT-BGDDT Circular No. 03/2014/TT-BGDDT: Promulgating the regulation on Management of foreigners Studying in Vietnam February 25, 2014 Download
Top