Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển chọn Lưu học sinh Đại học được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2019 (lưu học…
Căn cứ thông tin do Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cung cấp, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tuyển chọn Lưu học sinh “Chương trình mời các nhà lãnh…
Chương trình học bổng Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) là học bổng toàn phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ năm 2000 cho Việt Nam. JDS hướng đến đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức, giảng…
Căn cứ Kế hoạch hợp tác năm 2018 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cục Hợp tác…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả kỳ thi vấn đáp lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2019 (Monbukagakusho)(lưu…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả kì thi viết tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (Lưu học…
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật và Văn hóa Nhật Bản)…

Cảnh báo du học Nhật Bản

Thời gian qua, nhờ có chính sách mở cửa, khuyến khích công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học đã không ngừng gia tăng trong đó chủ yếu thông qua du học…
Top