Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

9116 Lượt xem

Nhằm giúp tổ chức, cá nhân có cơ hội tiếp cận đầy đủ và kịp thời đối với thông tin về lĩnh vực đào tạo với nước ngoài như: các chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước; học bổng của chính phủ và tổ chức nước ngoài; thông báo về hội nghị, hội thảo và các sự kiện về giáo dục quốc tế; tin tức về hoạt động của lưu học sinh; các hoạt động liên kết đào tạo và du học;... Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) triển khai chức năng “Đăng ký nhận tin” trên website Vied.vn.

Các tổ chức, cá nhân cần đăng ký nhận tin theo mẫu bên dưới và thực hiện kích hoạt chức năng nhận tin tự động thông qua đường link được gửi đến địa chỉ email. Sau khi kích hoạt thành công, tất cả các thông tin cập nhật nhất liên quan đến lĩnh vực quản lý của Cục HTQT mà các tổ chức, cá nhân có quan tâm sẽ được tự động gửi đến địa chỉ email đã được các tổ chức, cá nhân đăng ký.

Top