Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Tìm kiếm cơ sở tư vấn du học

Tên cơ sở:
Tỉnh/Thành phố:
 
09 Tháng 6, 2015 | 54707 Lượt xem

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

Theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Nguồn: Báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước (tính đến ngày 01/08/2018)

  • Danh sách các tổ chức dịch vụ Tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận hoạt động (tính đến ngày 01/08/2018) Xem tại đây
  • Danh sách các tổ chức dịch vụ Tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động (tính đến ngày 20/05/2018) Xem tại đây
Top