Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Tìm kiếm cơ sở tư vấn du học

Tên cơ sở:
Tỉnh/Thành phố:
 
09 Tháng 6, 2015 | 83082 Lượt xem

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG

Theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Nguồn: Báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước (tính đến ngày 14/11/2018)

  • Danh sách các tổ chức dịch vụ Tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận hoạt động (tính đến ngày 14/11/2018) Xem tại đây
  • Danh sách các tổ chức dịch vụ Tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động/thu hồi giấy phép (tính đến ngày 07/11/2018) Xem tại đây

Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có nhu cầu cập nhật thông tin trên website của Cục Hợp tác quốc tế xin vui lòng liên hệ Sở Giáo dục Đào tạo gửi bổ sung danh sách. Cục Hợp tác quốc tế chỉ tổng hợp dữ liệu do các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo.

Top