Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Ban Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Cục Hợp tác quốc tế

14 Tháng 7, 2017 | 4232 Lượt xem

Ngày 11/7/2017, Ban cải cách hành chính của Chính phủ đã về làm việc, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Cục Hợp tác quốc tế, về làm việc có đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ... và đại diện Ban cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Top