Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Số 21 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Việt Nam

(84-24) 39335795     (84-24) 39335491     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý khi yêu cầu hỗ trợ gửi về e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sẽ không sử dụng để trả lời các câu hỏi liên quan đến các quy định về điều kiện, hồ sơ dự tuyển và kết quả sơ tuyển/trúng tuyển học bổng.
- Điều kiện và hồ sơ dự tuyển: đề nghị các ứng viên đọc kỹ các thông báo tuyển sinh và thông tin giới thiệu về các chương trình học bổng đã được đăng trên website www.vied.vn
- Kết quả sơ tuyển/trúng tuyển sẽ được Cục Đào tạo với nước ngoài gửi qua email tới địa chỉ email cá nhân của ứng viên đã thực hiện đăng ký dự tuyển online trên hệ thống www.tuyensinh.vied.vn ngay khi có kết quả.
- Nội dung e-mail yêu cầu hỗ trợ cần cung cấp đầy đủ thông tin cho nội dung cần hỏi ví dụ: họ và tên, chương trình học bổng, nước dự tuyển, trình độ đào tạo dự tuyển để thuận tiện cho việc tra cứu và xử lý công việc liên quan.


Top