Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Chương trình học bổng Canađa dành cho khối Pháp ngữ (CFSP) do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (Chính phủ Canada) dành cho các ứng viên đến từ các nước phát triển là thành viên khối Pháp ngữ và nằm trong…
Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam thông báo Chương trình Học bổng Chính phủ Mexico cho sinh viên Việt Nam năm 2019.
Đại sứ quán nước Cộng hòa Colombia tại Việt Nam thông báo về chương trình giảng dạy tiếng Tây Ban Nha (ELE) do Bộ Ngoại giao Colombia liên kết với Cơ quan Hợp tác Quốc tế thuộc Phủ Tổng thống Colombia, có…
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo chương trình học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (Indian Technical and Economics Cooperation - ITEC) cho công dân Việt Nam.
Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo chương trình tuyển sinh của Học viện Ngoại thương Ấn Độ (Indian Institute of Foreign Trade) hệ 11 tháng dành cho công dân thuộc các nước Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam…
1. Chỉ tiêu: 01 suất ngành Nghiên cứu Trung Quốc 01 suất ngành Nghiên cứu Ấn Độ 01 suất ngành Nghiên cứu Thái Lan 2. Điều kiện dự tuyển Đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp trước ngày 15/05/2018; Ứng viên…
Phòng Tham tán Kinh tế và Thương mại Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam thông báo Chương trình đào tạo nguồn nhân lực bằng hình thức viện trợ không hoàn lại trong nhiều lĩnh vực cho các nước…
Đại học Walailak - Thái Lan thông báo chương trình học bổng toàn phần hệ cử nhân 04 năm tới công dân Việt Nam bắt đầu từ năm học 2018 (Tháng 08/2018 - tháng 07/2019).
Top