Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Thông báo học bổng của Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Đài Loan năm 2018

13 Tháng 2, 2018 | 8606 Lượt xem

Trong những năm gần đây, Hợp tác giáo dục Đài - Việt ngày càng phát triển và có những bước tiến rõ rệt. Nhằm khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang học Đài Loan, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Đài Loan. Năm 2018, Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Đài Loan cung cấp các suất học bổng, cụ thể như sau:

  1. Học bổng Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE): 26 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc và 26 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Đà Nẵng vào Nam.
  2. Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Đài Loan: 14 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Huế ra Bắc và 16 suất dành cho các ứng viên có hộ khẩu từ Đà Nẵng vào Nam.
  3. Học bổng Bộ Khoa học Đài Loan (MOST): 10 suất cho các ứng viên Việt Nam.

Thông tin chi tiết về chương trình học, chế độ học bổng, thời hạn nộp hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ xem văn bản đính kèm.

Top