Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng thông báo về kết quả kỳ thi vấn đáp lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2019 (Monbukagakusho)(lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả kì thi viết tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (Monbukagakusho) do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (Lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) như sau:

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiến hành Kỳ thi viết dành cho Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 (Monbukagakusho). Đại sứ quán Nhật Bản không tiếp nhận bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết quả thẩm định hồ sơ.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc tuyển sinh Học bổng Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm tài chính 2019 cho lưu học sinh nghiên cứu sinh, lưu học sinh đại học, lưu học sinh cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo kết quả tuyển chọn Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2018 (lưu học sinh đại học, lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp) theo công hàm và danh sách đính kèm.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về kết quả tuyển chọn Lưu học sinh nghiên cứu sinh được nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử năm 2018 như sau:

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo Danh sách ứng viên được vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ của Học bổng của Chính phủ Nhật Bản (MEXT) cấp năm 2018 theo Danh sách đính kèm.

Top