Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Tiếp nhận chuyên gia giáo dục về nước

1. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Nhận hồ sơ về nước của chuyên gia giáo dục.
 • Bước 2: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài thực hiện thanh lý hợp đồng đã ký kết với chuyên gia (nếu có).
 • Bước 3: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài ký Quyết định tiếp nhận chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài về nước và chuyển trả về cơ quan công tác cũ (nếu có).
 • Bước 4: Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

Gia hạn thời gian làm việc đối với chuyên gia giáo dục

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian làm việc ở nước ngoài cho Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài.
 • Bước 2: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài xem xét.
 • Bước 3: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) ký Quyết định gia hạn thời gian đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài.
 • Bước 4: Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

Quy trình cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ cho Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài
 • Bước 2: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài hoàn thiện hồ sơ và trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) ra Quyết định cử chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

Thủ tục tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Thông báo tuyển chọn chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài trên các websites: www.moet.gov.vn), www.vied.vn) và www.cepece.edu.vn..
 • Bước 2: Nhận, phân loại hồ sơ. Lập danh sách trình Hội đồng xét duyệt.
Top