Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Thủ tục cấp sinh hoạt phí cho lưu học sinh

1. Quy trình thực hiện Bộ phận "Một cửa" - Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) nhận hồ sơ từ các cá nhân, đơn vị gửi đến Bộ phận "Một cửa" chuyển gửi hồ sơ đến Phòng Lưu học sinh - Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) 2. Cách thức thực…
Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về 1) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; - Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có); - Bước 3: Ra Quyết định tiếp nhận lưu học sinh vào học hoặc từ chối. 2) Cách thức thực hiện: Ứng viên gửi hồ sơ qua đường…

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; - Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có); - Bước 3: Gửi văn bản kèm hồ sơ lưu học sinh đến các cơ sở giáo dục Việt Nam về khả năng tiếp nhận lưu học sinh.…

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; - Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có); - Bước 3: Ra văn bản tiếp nhận lưu học sinh về nước (một trong các hình thức sau): Quyết định tiếp nhận lưu học sinh về nước Giới thiệu về cơ quan công tác (đối với lưu…

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; - Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có); - Bước 3: Cấp quyết định gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài; - Bước 4: Chuyển trả Quyết định cho lưu học sinh. b) Cách…

Cử đi học nước ngoài

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu: Tải về a) Trình tự thực hiện: + Đối tượng chưa có cơ quan công tác đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách nhà nước, Hiệp định và các loại học bổng khác: - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ; - Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung (nếu có);…
Top