Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Thủ tục thay đổi nước đến học hoặc ngành học

a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin thay đổi nước đến học hoặc/và ngành học; Bước 2: Đơn vị chủ trì tuyển sinh xem xét hồ sơ xin thay đổi nước đến học hoặc/và ngành học và xin ý kiến các bên liên quan (nếu có); Bước 3: Lãnh đạo đơn vị chủ trì tuyển sinh quyết định đồng ý/không…
a) Trình tự thực hiện Bước 1: Thông báo tuyển sinh đi học nước ngoài được gửi đến các cơ quan, bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương tùy theo yêu cầu và tính chất phù hợp của chương trình học bổng; được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ www.moet.gov.vn và trang thông…
Top